Continue reading “–”

Advertisements

(reflections) *fall semester

Từ một đứa học như con thiêu thân, chả biết mục đích là gì đến bây giờ lại ước gì mình có đủ điều kiện để học thêm thật nhiều, mình quyết định không chỉ cố gắng với việc học bây giờ mà cũng nên nhìn lại quá trình vừa qua như tự nhắc nhở bản thân. Vừa kết thúc học kì đầu tiên nên là viết một tí tổng kết vào đây.

Continue reading “(reflections) *fall semester”

Formal Analysis: Melancholy by Hendrick Ter Brugghen

Here is the assignment for my Art History class which I already finished in early December. Even though it still lacks the depth to interpret the artwork as well as concrete examples to support my ideas, I still want to post my work here as an achievement I’ve got this year.

Deep gratitude to Th. for revising this essay with me before the due day.

Continue reading “Formal Analysis: Melancholy by Hendrick Ter Brugghen”