Pinery Provincial Park

Bài này được mình lưu lại sau khi đi cắm trại về, bỏ quên trong mục Nháp đến bây giờ mới quyết định lục lại và đăng lên. Ảnh có thể xem ở đây.

Continue reading “Pinery Provincial Park”

Advertisements

viết tí để không quên.

Những bài viết mình để trong Draft trên WordPress, trong điện thoại cứ nhiều hơn nhưng chẳng cái nào mình có thể viết xong nốt. Một bài được viết xong cần đủ thôi thúc và cảm xúc đủ nhiều ( đôi lúc gây mệt và khiến mình viết ngắt quãng). Chả cần biết viết cho ai, viết cho chính mình cũng đủ làm mình cần thấy phải nghiêm túc.

Continue reading “viết tí để không quên.”