13.04.18

Continue reading “13.04.18”

Advertisements
Posted in en

(reflections) *fall semester

Từ một đứa học như con thiêu thân, chả biết mục đích là gì đến bây giờ lại ước gì mình có đủ điều kiện để học thêm thật nhiều, mình quyết định không chỉ cố gắng với việc học bây giờ mà cũng nên nhìn lại quá trình vừa qua như tự nhắc nhở bản thân. Vừa kết thúc học kì đầu tiên nên là viết một tí tổng kết vào đây.

Continue reading “(reflections) *fall semester”