between , and .

Suy nghĩ về những ngày cuối ở VN trước một chuyến đi xa và dài làm cơn lo lắng trong tôi lại trỗi dậy.

 

tumblr_oqmk0tvicb1v2useeo1_500
source: tumblr

Continue reading “between , and .”

Advertisements

MỘT CHUYẾN ĐI NGẮN

 

Bài viết từ năm ngoái, mình còn xóa đi mất bản draft vì nghĩ không được đăng rồi, tới đầu tháng thì chị biên tập bên Moonbow Express liên lạc lại với mình sau một thời gian hiatus. Thật ra chuyến đi ấy cũng không phải là suôn sẻ hay thích thú lắm, nhưng cảm xúc khi bước vào nơi đó cứ níu mình lại nên cứ phải viết.

Gửi lại cái link bài viết ở đây, ai thích thì đọc chơi, không thì giữ cho riêng mình.

 

 

(review) Show Your Work by Austin Kleon

tumblr_otqll8i3vt1uinhy5o4_1280

There are people around me who still catch no glimpse of how hard it is to be a true artist, as if talent is the gift that we don’t need to pay any price for. In such highly competitive market, motivation is what we all need to stay in the game. As for me, books are my source to keep my kind of enthusiasm.

I’d seen this book by Austin Kleon many times before, but it didn’t trigger enough courage in me to have it on my bookself ’til I, without prior planning, opened a page which titled “No Guilty Pleasure’ and a quote of Dave Grohl is added below “I don’t believe in guilty pleasures. If you f–ing like something, like it.” Yes it hit me so hard that I ended up buying the book in the blink of an eye.

Continue reading “(review) Show Your Work by Austin Kleon”

Đừng dẫn lối mình về nỗi tuyệt vọng.

Mình từng comment với một người bạn rằng,

vấn đề là khi có vấn đề thường người ta sẽ luôn hướng vào bản thân mình

cũng như đặt lên đấy mọi nỗi thống khổ.

Nhưng để giải quyết nó thì mình phải thật sự hướng ra và nỗ lực tìm giúp đỡ,

nhưng đừng tìm cách giúp đỡ bị động.

Continue reading “Đừng dẫn lối mình về nỗi tuyệt vọng.”