Ben Miller – Trái Đất Này Là Của Chúng Mình

The Vietnamese edition of The Aliens Are Coming! by Ben Miller.

000047000034

Continue reading “Ben Miller – Trái Đất Này Là Của Chúng Mình”

Advertisements

Japonism & Impressionism

Read the full post here

Continue reading “Japonism & Impressionism”

Advertisements

Pinery Provincial Park

Bài này được mình lưu lại sau khi đi cắm trại về, bỏ quên trong mục Nháp đến bây giờ mới quyết định lục lại và đăng lên. Ảnh có thể xem ở đây.

Continue reading “Pinery Provincial Park”

Advertisements

In spite of all attempts to prove the contrary, I still cannot stop thinking that I am never good enough for anything.

Continue reading

Advertisements

undo

Continue reading “undo”

Advertisements

Moomin at first glance

DSCF3676

Continue reading “Moomin at first glance”

Advertisements