iwrotethisforyou #1

Bài viết này cho anh, giữa những lần rời rạc để viết cho một năm mình quen nhau.

Continue reading “iwrotethisforyou #1”

Advertisements